Enllaços

A continuació els presentem una sèries d’enllaços de pàgines relacionades amb la psicologia que poden ser d’interès:

COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya): http://www.copc.org

COP (Colegio Oficial de Psicólogos): http://www.cop.es

Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud: http://www.sepcys.org

ACPE (Associació Catalana de Psicologia de l’Esport): http://www.acpeweb.com

Sociedad Española de Psicooncologia: http://www.sepo.es

Psicologia Positiva: http://www.psicologia-positiva.com